Een sessie van 50 minuten kost 80 euro. Ook voor de intake reken ik 80 euro.

Afhankelijk van je zorgverzekering kun je PMT gedeeltelijk vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering. Kijk op www.zorgwijzer.nl voor meer informatie. Ik ben lid van de NVPMT en FVB, en geregistreerd psychomotorisch therapeut in het register vaktherapie. Ook ben ik lid van de NFG en geregistreerd RBCZ/TCZ register, wat voor veel zorgverzekering een voorwaarde is voor vergoeding.

Bij veel verzekeringen valt PMT onder de noemer alternatieve of complementaire hulp/zorg.