Informatie voor cliënten

Klachten of geschillen:

Mocht u als cliënt een klacht hebben, dan is de eerste stap altijd om dit met mij te bespreken. Feedback hoor ik graag, en ik hoop natuurlijk dat we er samen uit kunnen komen. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet het geval zijn, dan kunt u als cliënt een klacht indienen bij het NIBIG via deze link: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/ . Zij nemen de klacht binnen één week in behandeling. Er wordt door hen contact opgenomen met u voor eventuele aanvullende informatie en de werkwijze van de klachtenbehandeling wordt dan uitgelegd. Als hiermee de klacht niet opgelost kan worden, dan zal de klacht worden doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG.

Het NIBIG heeft vanaf 1 januari 2020 een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost.

Het door het Ministerie van VWS goedgekeurde reglement van de NIBIG-Geschilleninstantie vindt u hier.