Evaluatie en tevredenheid

Na afloop van een behandeling krijg ik graag feedback terug over hoe je de behandeling hebt ervaren.

Via de onderstaande link kun je een tevredenheidsvragenlijst invullen:

https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT

Tevredenheidsonderzoek onder cliënten is een belangrijk middel om de waarde van vaktherapie aan te tonen bij zorgverzekeraars en bij gemeenten. Cliënttevredenheid is een van de aspecten waaruit blijkt dat vaktherapie werkzaam is. De cliënttevredenheid is daarmee van belang bij het bepalen of zorg wel of niet vergoed dient te worden. 

Daarom vraag ik iedere cliënt om na afloop van de behandeling deze tevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Naast het tevredenheidsonderzoek neem ik in veel gevallen ook een vragenlijst voor, (tijdens) en na de behandeling af om klachten en doelen goed in kaart te kunnen brengen, en het resultaat van de behandeling te kunnen meten. Dit doe ik altijd alleen als een cliënt hier ook toestemming voor geeft.